Feiten en cijfers

U bevindt zich hier: PatiŽnten informatie Ľ Feiten en cijfers

Feiten en cijfers over dementie en Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is de meestvoorkomende vorm van dementie. 60 Š 70% van de dementerenden heeft de ziekte van Alzheimer. 15 tot 20% van de dementerenden heeft vasculaire dementie.

Overlevingskansen

Mensen met dementie leven gemiddeld 8 jaar met de ziekte. Tijdens het ziekteproces nemen de klachten in ernst en aantal toe. Uiteindelijk overlijdt de patiŽnt aan de gevolgen van de dementie.

Aantal patiŽnten

In Nederland zijn 270.000 mensen dement. Hiervan hebben 160.000 tot 190.000 mensen de ziekte van Alzheimer. In totaal 12.000 mensen zijn jong dementerend (jonger dan 65 jaar). Hiervan hebben naar schatting 7 tot 8 duizend mensen Alzheimer.

Ieder uur komen er in Nederland 4 mensen bij met dementie, oftewel 2 Š 3 Alzheimer patiŽnten. De kans dat iemand in zijn leven dement wordt, is 20%.

Als gevolg van de vergrijzing zal het aantal dementerenden in 2050 gestegen zijn tot meer dan een half miljoen (!).

Kans op dementie

De kans op dementie neemt sterk toe met het vorderen van de leeftijd. Leeftijd is dan ook de grootste risicofactor.

Ruim 10% van de mensen boven de 65 jaar heeft dementie
Ruim 20% van de mensen boven de 80 jaar heeft dementie
Ruim 40% van de mensen boven de 90 jaar heeft dementie

Gezondheidszorgkosten

De kosten voro het verzorgen en behandelen van dementerenden bedroegen in 2003 al 5,4% van de totale gezondheidszorgkosten. 98% van de kosten werden gemaakt in verpleeg- en verzorgingshuizen. Als gevolg van de toename van het aantal dementerenden, zullen deze kosten een steeds groter deel van de totale gezondheidszorgkosten gaan beslaan.

Thuiswonende patiŽnten

70% van de patiŽnten woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving. Dit worden de mantelzorgers genoemd. Van de mantelzorgers is bijna 80% overbelast. Opname in een verpleeg- of verzorgingshuis is meestal het gevolg van overbelasting van de mantelzorgers.

Doordat er steeds meer singles / alleenwonende mensen zijn, neemt het aantal alleenwonende dementiepatiŽnten ook sterk toe in de toekomst. Nu nog woont 65% samen met een partner, maar in 2030 is de verwachting dat nog maar 50% samenwoont. Dit betekent dat er dan voor de helft van de dementerenden niemand meer in huis is om hen dagelijks te verzorgen. Dit zal het aantal opnames in verpleeg- en verzorgingshuizen verder doen toenemen. -->

U bevindt zich hier: PatiŽnten informatie Ľ Feiten en cijfers
(advertenties)
Print deze pagina uit Print deze pagina
Voeg Leven met Alzheimer.nl toe aan je favorieten! Favorieten
(advertenties)